gaat uit van kracht & diversiteit

Community – werk

Jong professionals van niet-westerse afkomst gaan samen met het bedrijfsleven werken aan werk.

Kaliber Film

Welke vraag gaan we in 2016 vorm geven?

Een sterk bedrijf zoekt diversiteit op en heeft ook jong professionals van de generaties Y&Z aan boord

# Hoe kunnen hoogopgeleide jong professionals van niet-westerse afkomst aansluiten op een werkvloer?
# Wanneer wordt een werkgever blij met een jong professional uit deze community; wat is daarvoor nodig?
# Hoe kunnen deze jong professionals werk vinden en houden?
# Andersom, wat moet een bedrijf doen om deze jong professionals aan boord te krijgen en te houden?
# Hoe kunnen de generatie X,Y & Z zich meer met elkaar verbinden om (nog) beter samen te werken?

# Generatie X = Generatie X is geboren na de babyboomgeneratie. Deze groep betreft ruwweg de mensen die zijn geboren tussen 1956 en 1985.
# Generatie Y = Generatie Y is de opvolger van generatie X en zijn geboren tussen 1982-2001.
# Generatie Z = Generatie Z is iedereen die na 1992 is geboren.

Het team

Geuploade afbeelding

Eline Brinkman

Projectleider
Geuploade afbeelding

Phlip Korthals Altes

Creatief producent
Geuploade afbeelding

Marije Lagendijk

Projectleider